Meie ettevõte

Firmal RAND Finland Oy on enam kui 15-aastane kogemus toote elutsükli andmehalduse PLM-tarkvara (PLM, Product Lifecycle Management) ja enam kui 20-aastane kogemus Catia projekteerimissüsteemide rakendamise ja arendamise alal. Jagame oma kogemust meelsasti nii meie praeguste kui ka uute klientidega. 

Kasumit toodavad inimesed käsikäes arvutitega.
Töö tõhustamine toimub nii arvutite kui erinevate protsesside abil.
Aja jooksul muutub ja täieneb tehnoloogia, põhiväärtused jäävad samaks.

Tänapäeval ei piisa enam R&D-kesksest tootehaldusest, üha suuremat tähtsust omandavad toote elutsükli muud etapid ning rakkerühmad väljaspool tootearendust.

Firma RAND pakub klientidele CAD-, CAM-, FEA- ja PLM -süsteemide (süsteemid, tarkvara, programmid jne) rakendusetapi alaseid teenuseid (st firmas kasutuselevõtuga kaasnev jne), lisaks ka olemasolevate süsteemide arendust ja standardiseerimist. Meie professionaalsed spetsialistidest konsultandid viivad koostöös kliendiga läbi vastavate projektide analüüsi, aruandluse, teostuse jne.

Kindlaim viis soovitud lõpptulemuse saavutamiseks erinevates projektides (nt arendus- ja rakendusprojektides) on viia kokku firma RAND tehniline ja tehnoloogiline pädevus ning kliendi tootealane oskusteave ja valdkonna tundmine. Tänu ülemaailmsele spetsialistide võrgustikule suudame hõlpsasti teenindada kliente erinevates riikides ja ühtlasi võtta endile neis projektides ka tervikvastutuse. Oleme teostanud mitmeid toote elutsükli andmehalduse PLM-projekte (PLM, Product Lifecycle Management) nii Soome kui ka teiste riikide ettevõtetele (nt erinevate firmade esindustele Euroopas, Aasias ja Põhja-Ameerikas).

RAND Finland pakub mitmekülgseid lahendusi toodete elutsükli juhtimiseks (PLM) ettevõtetele, kes soovivad tõhustada oma tootearendus- ja tootmisprotsesse.

Meie tooted:

CATIA V5/V6 - Turu kõrgetasemelisim projekteerimiskeskkond

CATIA V5 3D-projekteerimiskeskkonna tootepere hõlmab kõiki tootearendusprotsessis vajaminevaid tööriistu, alates kontseptsiooni loomisest kuni toodete valmistamiseni. Windows-põhine kasutajaliides on kergelt õpitav ja arusaadav ning süsteemi uued funktsionaalsed omadused parandavad tootlikkust.

Sulje

SIMULIA – Tuntav võit kuluefektiivsuses ja projekteerimiskvaliteedis

SIMULIA programmide (Abaqus, Isight) abil on võimalik juba enne toote valmimist kindlaks teha ja ette kujutada projekteeritud toote funktsioneerimist reaalsetes tingimustes. Simulatsiooniteistide abil saab kiiresti erinevaid projekteerimisvariante omavahel võrrelda. Nii saate julgelt lähtuda projekteerimislahenduste valikul sellest, kuidas toode reaalsetes kasutustingimustes käitub.

Sulje

ENOVIA SMARTEAM - Tooteandmete haldamiseks

SMARTEAM: projekteerimis- ja tooteandmete haldamine kogu toote elutsükli jooksul samas andmebaasis parandab andmete kättesaadavust ja töö tootlikkust. SMARTEAM on lisaks paindlik ja skaleeritav lahendus tootearenduse rühmatööks.

Sulje

ENOVIA V6 - Toote elutsükli halduse (PLM) lahendus nõudlikule kasutajale

ENOVIA V6 võimaldab töörühmade (k.a. eraldi paiknevate töörühmade) reaalajas toimuvat ideede jagamist, koostööd killustatud informatsiooniga ja ka detsentraliseeritud tootearendust. Seda kõike lihtsalt ja hõlpsalt. ENOVIA V6 ühildub kogu Dassault Systemes’i tooteportfelliga ning teiste tarkvaratootjate CAD/PLM/ERP lahendustega. ENOVIA V6 hankimine on lihtne, tundmaõppimine ja selgeks tegemine kerge ja haldamine vaevatu. ENOVIA V6 on erinevate kasutajate nõudmiste ja soovidega hõlpsasti kohanduv PLM-lahendus toote elutsükli halduseks (PLM, Product Lifecycle Management), mis täidab suurepäraselt nii väikeste töörühmade kui globaalsete suurfirmade vajadused.

Sulje

 
PLM Marketplace

Ühenduse PLM MarketPlace liikmena on RAND Finland suuteline täiendama oma DS PLM tooteportfelli koostööpartnerite pakutavate erilahendustega, täitmaks paremini klientide tootmisprotsesside vajadusi.

 
Koolitus

Meie koolitused tuginevad firmade Dassault Systemes ja Ascent materjalidele. Koolitused toimuvad meie Soome esindustes, Vantaas, Tamperes või Turus. Soovi korral võib koolitused korraldada ka kliendi ruumides.

 
Tugiteenused

Tugiteenused: CATIA- ja SMARTEAM -klientide ONLINE-tugi

telefon: +358(0)20 7412 673
email: support (at) rand.fi
Kell: 9-16