Vårt företag

Företaget RAND Finland Oy har över 15 års erfarenhet av implementering och utveckling av den senaste PLM-programvaran för produktlivscykelhantering (PLM, Product Lifecycle Management) och över 20 års erfarenhet av implementering och utveckling av CATIA konstruktionsprogram. Vi delar gärna med oss av vår erfarenhet till såväl nuvarande som blivande kunder.

Människor genererar vinst tillsammans med datorer.
Arbetseffektiviteten kan förbättras med hjälp av såväl datorer som genom olika processer.
Trots att tekniken förändras och förbättras hela tiden, förblir de grundläggande värdena desamma.

Idag räcker det inte längre med produktledning som enbart fokuserar på R&D eftersom andra skeden i produktens livscykel samt intressegrupper utanför produktutveckling blir allt viktigare.

Våra experttjänster omfattar tjänster vid ibruktagande av CAD-, CAM-, FEA- och PLM-system (system, programvara, program osv.) samt utveckling och standardisering av existerande system. Tillsammans med våra kunder genomför våra professionella konsulter analys, rapportering, genomförande och allt annat som är nödvändigt i ett projekt.

Det säkraste sättet att uppnå ett önskat slutresultat i olika projekt (t.ex. utvecklings- och implementeringsprojekt) är att kombinera företaget RAND:s tekniska och teknologiska kompetents med kundens produktkunskap och branschkännedom. Tack vare vårt globala nätverk av specialister kan vi enkelt betjäna våra kunder i olika länder och samtidigt ta ett övergripande ansvar för projekten. Vi har genomfört många PLM-projekt för både finländska och utländska företag (exempelvis för de olika företagens kontor i Europa, Asien och Nordamerika).

Vi levererar en heltäckande grupp av företagslösningar för hantering av en produkts hela livscykel (PLM) för produktutveckling och för intensifiering av tillverkningsprocessen.

Våra produkter:

CATIA V5/V6: marknadernas bästa planeringsmiljö

CATIA V5-produktfamiljs 3D-planeringsmiljö täcker alla verktyg i produktutvecklingsprocessen, från konceptplanering till produktion. Användargränssnittet följer Windows-konfigurationerna vilket underlättar ibruktagningen och systemets nya funktioner förbättrar produktiviteten.

Sulje

SIMULIA – avsevärda besparingar genom kostnadseffektivitet och projekteringskvalitet!

Med hjälp av SIMULIA program (Abaqus, Isight) kan du redan innan produktens färdigställande ta reda på och simulera hur den projekterade produkten kommer att fungera i verkligheten. Olika projekteringsalternativ kan med hjälp av simuleringstester snabbt jämföras med varandra. Det låter dig vid valet av en projekteringslösning att utgå ifrån produktens förväntade beteende vid verkliga förhållanden.

Sulje

ENOVIA SMARTEAM för hantering av produktinformation

SMARTEAM är en lösning för hantering av planerings- och produktinformation under produktens hela livscykeln i en enda databas. Det här förbättrar tillgången till information och arbetets produktivitet. SMARTEAM är även en flexibel och skalbar arbetsgrupplösning för produktutveckling.

Sulje

ENOVIA V6: PLM-lösning (produktlivscykelhantering) för användare med höga krav

ENOVIA V6 möjliggör idékommunikation i realtid mellan arbetsgrupper (bl.a. spridda arbetsgrupper), samarbete vid splittrad information och decentraliserad produktutveckling. Allt detta lätt och enkelt. ENOVIA V6 är kompatibel med Dassault Systemes’ hela produktportfölj, liksom med CAD/PLM/ERP-lösningar från andra mjukvarutillverkare. Det är enkelt att skaffa sig ENOVIA V6, samtidigt som den är lätt att lära sig och problemfri att hantera. ENOVIA V6 är en PLM-lösning för hantering av produktlivscykler (PLM, Product Lifecycle Management), som lätt anpassas till användares olika krav och önskemål, och som tillfredsställer behoven för såväl små arbetsgrupper som globala storföretag.

Sulje

 
PLM Marketplace

Som medlem av PLM MarketPlace gemenskapen har Rand Worldwide möjlighet att komplettera sin DS PLM porfölj med våra samarbetspartners specialiserade produkter för att uppfylla alla våra kunders industriprocessbehov.
 

 
Skolning och stödtjänster

Vi arrangerar regelbundet CATIA- och SMARTEAM -standardkurser som är öppna för alla. Vi erbjuder dessutom företagsspecifika kurser. Bakom vårt högklassiga skolningsmaterial ligger Ascent och Dassault Systemes.
 

 
ONLINE-stöd
 

Vi erbjuder ONLINE-stöd för våra CATIA- och SMARTEAM-kunder.

Stödtelefon: +358(0)20 7412 673
E-post: support (at) rand.fi
Kl. 8-16