Vårt företag

Företaget RAND Finland Oy har över 15 års erfarenhet av implementering och utveckling av den senaste PLM-programvaran för produktlivscykelhantering (PLM, Product Lifecycle Management) och över 20 års erfarenhet av implementering och utveckling av CATIA konstruktionsprogram. Vi delar gärna med oss av vår erfarenhet till såväl nuvarande som blivande kunder.

Människor genererar vinst tillsammans med datorer.
Arbetseffektiviteten kan förbättras med hjälp av såväl datorer som genom olika processer.
Trots att tekniken förändras och förbättras hela tiden, förblir de grundläggande värdena desamma.

Idag räcker det inte längre med produktledning som enbart fokuserar på R&D eftersom andra skeden i produktens livscykel samt intressegrupper utanför produktutveckling blir allt viktigare.

Våra experttjänster omfattar tjänster vid ibruktagande av CAD-, CAM-, FEA- och PLM-system (system, programvara, program osv.) samt utveckling och standardisering av existerande system. Tillsammans med våra kunder genomför våra professionella konsulter analys, rapportering, genomförande och allt annat som är nödvändigt i ett projekt.

Det säkraste sättet att uppnå ett önskat slutresultat i olika projekt (t.ex. utvecklings- och implementeringsprojekt) är att kombinera företaget RAND:s tekniska och teknologiska kompetents med kundens produktkunskap och branschkännedom. Tack vare vårt globala nätverk av specialister kan vi enkelt betjäna våra kunder i olika länder och samtidigt ta ett övergripande ansvar för projekten. Vi har genomfört många PLM-projekt för både finländska och utländska företag (exempelvis för de olika företagens kontor i Europa, Asien och Nordamerika).

Vi levererar en heltäckande grupp av företagslösningar för hantering av en produkts hela livscykel (PLM) för produktutveckling och för intensifiering av tillverkningsprocessen.

Våra produkter:

CATIA V5/V6: marknadernas bästa planeringsmiljö

CATIA V5-produktfamiljs 3D-planeringsmiljö täcker alla verktyg i produktutvecklingsprocessen, från konceptplanering till produktion. Användargränssnittet följer Windows-konfigurationerna vilket underlättar ibruktagningen och systemets nya funktioner förbättrar produktiviteten.

Sulje

SIMULIA – avsevärda besparingar genom kostnadseffektivitet och projekteringskvalitet!

Med hjälp av SIMULIA program (Abaqus, Isight) kan du redan innan produktens färdigställande ta reda på och simulera hur den projekterade produkten kommer att fungera i verkligheten. Olika projekteringsalternativ kan med hjälp av simuleringstester snabbt jämföras med varandra. Det låter dig vid valet av en projekteringslösning att utgå ifrån produktens förväntade beteende vid verkliga förhållanden.

Sulje

ENOVIA SMARTEAM för hantering av produktinformation

SMARTEAM är en lösning för hantering av planerings- och produktinformation under produktens hela livscykeln i en enda databas. Det här förbättrar tillgången till information och arbetets produktivitet. SMARTEAM är även en flexibel och skalbar arbetsgrupplösning för produktutveckling.

Sulje

ENOVIA V6: PLM-lösning (produktlivscykelhantering) för användare med höga krav

ENOVIA V6 möjliggör idékommunikation i realtid mellan arbetsgrupper (bl.a. spridda arbetsgrupper), samarbete vid splittrad information och decentraliserad produktutveckling. Allt detta lätt och enkelt. ENOVIA V6 är kompatibel med Dassault Systemes’ hela produktportfölj, liksom med CAD/PLM/ERP-lösningar från andra mjukvarutillverkare. Det är enkelt att skaffa sig ENOVIA V6, samtidigt som den är lätt att lära sig och problemfri att hantera. ENOVIA V6 är en PLM-lösning för hantering av produktlivscykler (PLM, Product Lifecycle Management), som lätt anpassas till användares olika krav och önskemål, och som tillfredsställer behoven för såväl små arbetsgrupper som globala storföretag.

Sulje

 
PLM Marketplace

Som medlem av PLM MarketPlace gemenskapen har Rand Worldwide möjlighet att komplettera sin DS PLM porfölj med våra samarbetspartners specialiserade produkter för att uppfylla alla våra kunders industriprocessbehov.
 

 
Skolning och stödtjänster

Vi arrangerar regelbundet CATIA- och SMARTEAM -standardkurser som är öppna för alla. Vi erbjuder dessutom företagsspecifika kurser. Bakom vårt högklassiga skolningsmaterial ligger Ascent och Dassault Systemes.
 

 
ONLINE-stöd
 

Vi erbjuder ONLINE-stöd för våra CATIA- och SMARTEAM-kunder.

Stödtelefon: +358(0)20 7412 673
E-post: support (at) rand.fi
Kl. 8-16
 

eZ debug

Clear cache:

Quick settings:

Timing: Aug 23 2017 03:20:40
Script start
Timing: Aug 23 2017 03:20:40
Module start 'content'
Timing: Aug 23 2017 03:20:40
Module end 'content'
Debug: ezpI18n::translateText Aug 23 2017 03:20:40
Missing translation for message in context: 'kernel/navigationpart' with comment: 'Navigation part'. The untranslated message is: 'eZ Tags'
Error: eZImageManager::createImageAlias Aug 23 2017 03:20:40
The reference alias original file  does not exist
Error: Aug 23 2017 03:20:40
Original alias does not exist, cannot create other aliases without it
Error: eZImageManager::createImageAlias Aug 23 2017 03:20:40
Failed creating the referenced alias reference, cannot create alias carousel
Error: eZTemplate @ extension/avenisezthemes/design/avenisezthemebase/templates/parts/carousel.tpl:62[79] Aug 23 2017 03:20:40
Cannot retrieve attribute of a NULL
Timing: Aug 23 2017 03:20:40
Script end

Main resources:

Total runtime0.1510 sec
Peak memory usage11,008.0000 KB
Database Queries7

Timing points:

CheckpointStart (sec)Duration (sec)Memory at start (KB)Memory used (KB)
Script start 0.00000.0074 1,315.7969745.2734
Module start 'content' 0.00750.0554 2,061.07032,210.0469
Module end 'content' 0.06280.0880 4,271.11724,895.9688
Script end 0.1508  9,167.0859 

Time accumulators:

 Accumulator Duration (sec) Duration (%) Count Average (sec)
Ini load
Load cache0.00473.1224270.0002
Mysql Total
Database connection0.00040.275010.0004
Mysqli_queries0.00442.924070.0006
Looping result0.00020.115370.0000
TS translator
TS init0.00201.333930.0007
TS cache load0.00161.085830.0005
TS context load0.00130.871030.0004
Template Total0.089959.520.0449
Template load0.00191.278620.0010
Template processing0.087958.218420.0439
Template load and register function0.00231.524960.0004
Override
Cache load0.00140.918260.0002
states
state_identifier_array0.00070.467610.0007
Sytem overhead
Fetch class attribute can translate value0.00201.332010.0020
Fetch class attribute name0.00030.213410.0003
XML
Image XML parsing0.00020.106010.0002
class_abstraction
Instantiating content class attribute0.00000.011810.0000
General
dbfile0.00040.2566120.0000
String conversion0.00000.013920.0000
Note: percentages do not add up to 100% because some accumulators overlap

Templates used to render the page:

UsageRequested templateTemplateTemplate loadedEditOverride
1pagelayout.tpl<No override>extension/avenisezthemes/design/avenisezthemebase/templates/pagelayout.tplEdit templateOverride template
1content/datatype/view/ezxmltext.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltext.tplEdit templateOverride template
1content/datatype/view/ezxmltags/paragraph.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/content/datatype/view/ezxmltags/paragraph.tplEdit templateOverride template
1content/datatype/view/ezxmltags/header.tpl<No override>extension/avenisezthemes/design/avenisezthemebase/templates/content/datatype/view/ezxmltags/header.tplEdit templateOverride template
1parts/edit/inline_edit.tpl<No override>extension/avenisezthemes/design/avenisezthemebase/templates/parts/edit/inline_edit.tplEdit templateOverride template
1setup/debug_toolbar.tpl<No override>design/standard/templates/setup/debug_toolbar.tplEdit templateOverride template
 Number of times templates used: 6
 Number of unique templates used: 6

Time used to render debug report: 0.0004 secs