Vårt företag

RAND Finland Oy har över 20 års erfarenhet av implementering och utveckling av den senaste PLM-programvaran för produktlivscykelhantering (Product Lifecycle Management) och över 25 års erfarenhet av CATIA konstruktionsprogram.

Idag räcker det inte längre med produktledning som enbart fokuserar på FoU eftersom andra skeden i produktens livscykel samt intressegrupper utanför produktutveckling blir allt viktigare.

RAND Finland är återförsäljare av och experter inom Dassault Systems högkvalitativa produkter.

Vår produktportfölj omfattar 3DEXPERIENCECATIAAbaqus, Simpack, CST Studio SuiteENOVIA, 3DVIA och EXALEAD.

Våra omfattande experttjänster

Vår expertis omfattar tjänster vid ibruktagande av CAD-, CAM-, FEA- och PLM-system samt utveckling och standardisering av befintliga system. Tillsammans med våra kunder genomför våra professionella konsulter analys, rapportering och genomförande av utvecklingsprojekt.

Det säkraste sättet att uppnå ett önskat slutresultat i utvecklings- och implementeringsprojekt är att kombinera företaget RANDs tekniska och teknologiska kompetents med kundens produktkunskap och branschkännedom. Tack vare vårt globala nätverk av specialister kan vi enkelt betjäna våra kunder i olika länder och samtidigt ta ett övergripande ansvar för projekten. Vi har genomfört många PLM-projekt för både finländska och utländska företag, exempelvis för de olika företagens kontor i Europa, Asien och Nordamerika.

Simuleringsklinik

När du vill ta reda på vilka fördelarna är med en realistisk simulering av produkter för dig!

Man har länge känt till effektiviteten hos realistisk simulering som en integrerad del av produktutveckling. Det har emellertid varit mycket svårt för företag att få alla fördelar med simulering. Därför har vi utvecklat konceptet SIMULERINGSKLINIK. SIMULERINGSKLINIKEN är inte en ”traditionell” programvarupresentation, utan det är ett gemensamt projekt där kunden får användbara resultat för sin produktutveckling.

SIMULERINGSKLINIK:
  • en möjlighet med låg tröskel att förstå möjligheterna och framför allt fördelarna med modern realistisk simulering.
  • ger kunden upplevda realistiska simuleringsfärdigheter.
  • ger kunden möjlighet att bekanta sig med simuleringens konkreta fördelar som ett produktutvecklingsverktyg.
  • skräddarsys för varje kund.
  • använder alltid kundens egna 3D CAD-data, simuleringarna utförs med hjälp av SIMULIA-produktfamiljens programvara.

 
Om du vill ha mer information eller boka tid till SIMULERINGSKLINIKEN kontaktar du:

Jari Suokas tel. +358 40 186 8886
jari.suokas@rand.fi

 
Stödtjänster

Vi erbjuder online-stöd till våra CATIA-, SIMULIA-, Abaqus-, EXALEAD- och ENOVIA-kunder för att hjälpa dem att säkerställa uppläggets produktivitet. Stöd på finska och engelska.
 
CATIA-support
support@rand.fi Tel. +358 20 7412 673

 
SIMULIA-support
simulia.support@rand.fi Tel. +358 20 7412 672

 
Skolning

Vårt skolningserbjudande baserar sig på Dassault Systems Companion-material och finns både i tryckt och elektroniskt format.
 
Våra kursplatser ligger i Vanda och Jyväskylä men vi kan även hålla skolning hos kunden. Vi anordnar även skolning i Tammerfors, Tallinn, Riga och Vilnius.
 
 
 

 
Finansiering

Finansiering är ett kostnadseffektivt och enkelt sätt för kunder att investera i programvaror och fördela kostnaderna över programvarans användningstid.
 
I finansieringserbjudandet kan man till exempel dela in betalningarna linjärt i 12 och 48 månader i enlighet med era egna önskemål.