CST Studio Suite

Elektromagneettisten järjestelmien ja kokoonpanojen simulointiin

CST Studio Suite on sähkömagneettisten komponenttien ja järjestelmien suunnitteluun, analysointiin ja optimiointiin tarkoitettu tehokas 3D-simulointiohjelmisto. Yleisiä sähkömagneettisen simuloinnin kohteita ovat antennit ja suodattimet, EMC, moottoreiden sähkö-mekaaniset ilmiöt ja tehoelektroniikan lämpövaikutukset.

CST Studio Suite kokoaa eri numeerisiin menetelmiin perustuvat ratkaisijat läpi koko sähkömagneettisen spektrin yhteen käyttöliittymään. Eri ratkaisijat kytkeytyvät toisiinsa mahdollistaen hybridisimuloinnit, jolloin suunnittelijat analysoivat tehokkaasti ja suoraviivaisesti useista komponenteista koostuvia järjestelmiä.

CST:ssä tuotteen tai laitteen suorituskyky saadaan optimoitua, mahdolliset ongelmakohdat havaitaan ja ratkotaan aikaisessa vaiheessa suunnittelutyötä, jolloin fyysisten protojen määrä vähenee. On aika sanoa hyvästit turhille testeille ja tuotteiden takaisinkutsuille.

Lataa esite

Ratkaisijat

 • CST Studio Suitessa on kaikki ratkaisijat, joista valita sopiva kuhunkin projektiin
 • Yleiset FEM-, FIT- ja TLM-ratkaisijat (sähkömekaaniset laitteet, muuntajat, sensorit) 
 • Em. ratkaisijoiden lisäksi löytyy erityisiin korkean taajuuden sovelluksiin kuten sähköisesti suuriin ja voimakkaasti resonoivien rakenteiden simulointiin
 • Simulointimenetelmät varattujen hiukkasten dynamiikkaan, elektroniikkaan ja useaa eri fysiikan alaa yhdistäviin ongelmiin
 • Erityisiin korkean taajuuden sovelluksiin kuten sähköisesti suuriin ja voimakkaasti resonoivien rakenteiden simulointiin

Lista ratkaisijoista

Luotettava datansiirto

 • Hyvä CAD- ja EDA-tiedostojen importointi
 • Täysin parametrisoidut mallit voidaan importoida ja muutokset välittömästi nähdä simulointimallissa CAD:in ja simuloinnin kaksisuuntaisen linkin avulla
 • Optimoinnin ja parametrisen suunnittelun tulokset voidaan siirtää suoraan takaisin mallin master-versioon

Optimointi

 • Mallit voidaan parametrisoida geometristen mittojensa ja materiaaliominaisuuksiensa osalta
 • Mahdollistaa laitteen käyttäytymisen tutkinnan sen ominaisuuksien muuttuessa
 • Optimaaliset suunnittelun parametrit voidaan asettaa tietyn vaikutuksen aikaansaamiseksi
 • Materiaaliominaisuudet voidaan sovittaa mitatun datan kanssa
 • Useita automaattisia optimointialgoritmeja, paikallisia ja globaaleja
 • Nopeaa simulointia ja optimointia myös monimutkaisten järjestelmien tai monimuuttujaisten ongelmien kohdalla

Lista optimointialgoritmeista

Projektinhallinta ja mallinnus

 • Sujuva projektinhallinta, elektromagneettisten kokoonpanojen rakennus ja simulointiworkflow'n hallinta
 • Voit verrata eri ratkaisijoiden tai kokoonpanojen simulointituloksia yhden simulointiprojektin sisällä ja suorittaa tulosten jatkokäsittelyn automaattisesti
 • Tee linkitetty sarja eri ratkaisijoiden ajoista hybridi- ja multifysiikka -simulaatioita

3DEXPERIENCE

 • Yhdistä CST muihin suunnittelun ja simuloinnin työkaluihin 3DEXPERIENCE-alustalla
 • Kaikki työskentelevät saman mallin parissa; ei käyttäjäkohtaisia tiedostoja
 • Pääsy natiiviin parametriseen CAD ja SOLIDWORKS -dataan
 • Versio- ja muutoshallintamahdollisuus
 • KPI- ja projektinhallintanäkymä

CST antenni simulointi

CST-ryhmä LinkedInissä

Perustimme matalan kynnyksen LinkedIn-yhteisön CST-ohjelmistosta kiinnostuneille sekä sen parissa puuhaileville. Keskustellaan, kysytään apua, jaetaan vinkkejä ja pidetään yhteyttä!

Liity mukaan

SIMULIA Magazine

Electromagnetics Powering Innovation, May 2018

Lataa tästä

CST Studio Suite teille?

Aloitimme CST:n suomalaisena jälleenmyyjänä tammikuussa 2020. Autamme mielellämme! Kysy meiltä lisätietoa simulointiohjelmistoista ja niiden valinnoista, saatavilla olevista webinaareista tai simulointiklinikasta.

Ota yhteyttä