Simpack

SIMULIA Simpack on monikappalesimulointiin erikoistunut käyttäjäystävällinen ohjelmisto, joka tarjoaa tehokkaat työkalut erilaisten koneiden ja laitteiden käyttötilanteiden simulointeihin. Ohjelmistoa käytetään laajasti ajoneuvojen, raideliikenteen, tuulivoimaloiden, sekä moottorien ja voimansiirtokoneiden tuotekehityksessä, mutta sitä voidaan hyödyntää minkä tahansa liikkuvan laitteiston mallinnuksessa.

SIMULIA Simpackin avulla voit hahmotella laitteesi realistista käyttäytymistä jo tuotekehitysprojektin ideointivaiheessa, testata kehitysvaiheen uusia ideoita virtuaalisessa ympäristössä, tai analysoida värähtelyn ja melun syntymekanismeja käytössä olevasta tuotteestasi. Ohjelmisto on myös helposti muokattavissa ja automatisoitavissa osaksi muuta tuotekehitysjärjestelmää, tehden siitä tehokkaan ja helppokäyttöisen työkalun vaativiinkin analyyseihin.

Lataa Simpack -esite

Simpack Pre

 • Helppokäyttöinen ja selkeä graafinen käyttöliittymä, mitä käytetään simulointimallien luomiseen ja muokkaamiseen
 • Mallien rakentamisen lisäksi käyttäjä voi määrittää erilaisia kuormitustilanteita ja käynnistää tarvittavat ratkaisijat.
 • Simulointimalleja voidaan suorittaa myös suoraan tässä ympäristössä, mikä nopeuttaa mallin testaamista
 • Luotu mallitiedosto tekstipohjainen, joten mahdollista tehdä muokkauksia myös suoraan tekstieditorilla
 • Laskentoja voidaan suorittaa myös komentoriviltä tai erilaisia automatisointeja hyödyntäen

Simpack Post

 • Laskentatulosten visualisointityökalu
 • Tarkastele 3D-animaatioita tai havainnoi tuloksia 2D- tai 3D-kuvaajilla
 • Kattava kirjasto signaalien suodattimia eri sovelluskohteita varten
 • Mahdollisuus automatisoida toistuvia tulosten käsittelyprosesseja
 • Tulokset voidaan myös tallentaa yhteensopiviksi yleisimpien signaalinkäsittelyohjelmistojen kanssa

Simpack Wizard

 • Työkalu simulointimallien luomiseen standardoitua mallikirjastoa käyttämällä
 • Mahdollisuus luoda helppokäyttöinen käyttöliittymä toistuvien simulointien ja tulosten analysointeihin myös käyttäjille, jotka eivät ole erikoistuneet simulointiin, mutta tarvitsevat simuloinnin tuloksia omassa työssään
 • Simpack Wizard-malleja voidaan tarvittaessa muokata normaaliin tapaan Simpack Pre -ympäristössä

Simpack Realtime

 • Reaaliaikaiset simuloinnit ohjelmistojen tai kytkettyjen laitteistojen sekä Simpackin välillä
 • Hardware-in-the-loop (HIL) ja Man-in-the-loop (MIL) – simuloinnit
 • Mahdollista käyttää tarkkoja malleja, jotka sisältävät myös joustavia komponentteja ja yksityiskohtaisia voimaelementtejä

Kiinnostaako SIMULIA Simpack?

Meillä randilaisilla on yli 20 vuoden kokemus SIMULIA-ohjelmistojen käytöstä. Kysy meiltä ohjelmistosta, käyttöönotosta, webinaareista ja simulointiklinikastamme.

Ota yhteyttä

SIMULIA Simpack simulation

SIMULIA Simpack - Esimerkkejä simuloinneista