EXALEAD – tietomassat hyötykäyttöön

Suuret tietomassat ja jäsentämätön data ovat haastavia saada yrityksen hyötykäyttöön. Dassault Systemesin EXALEAD-ohjelmiston avulla saadaan yhdellä haulla analysoitavaa ja luokiteltavaa tietoa esimerkiksi, ERP-, PDM- ja CAD-datasta, dokumenteista, valokuvista, sähköpostiviesteistä, sosiaalisesta mediasta ja videoista. 

Katso webinaari

Tilastojen mukaan tietotyöläiset käyttävät n. 30–40% ajastaan tiedon etsimiseen ja järjestämiseen. 

Toimintatapa on tehoton ja heikentää asiantuntijaorganisaatioiden motivaatioita ja kykyä innovoida. EXALEAD-teknologian avulla yritys voi rikastaa muiden yritysjärjestelmien sisältöä ja tehostaa niiden toimintaa.  Näin saadaan esim. yrityksen CRM- tai ERP-järjestelmä entistä tehokkaammin hyödynnettyä.

EXALEADin etuja on ettei se ole rajoitettu yrityksen kokoon tai tiettyyn liiketoiminta-alueeseen tai toimialaan. EXALEADia käyttävät sadat yritykset maailmanlaajuisesti useilla eri toimialoilla.

Muutama kysymys:

  • Löydättekö tarvitsemanne tiedon helposti?
  • Onko tietopääomanne piilossa järjestelmissänne?
  • Onko teillä näkyvyys ostettujen yrityksienne tietoon?
  • Onko tuotteittenne nimiketieto kunnossa?
  • Löytävätkö myyjänne tarvitsemansa tiedon helposti?
  • Löytävätkö asiakaspalvelijanne tarvitsemansa tiedon nopeasti?
EXALEAD PLM Analytics

Kokoaa ja esittää dataa eri ohjelmistoista selkeästi.

Katso esite

EXALEAD ONEPART

Komponentit järjestykseen ja helposti haettaviksi.

Katso esite

EXALEAD ONECALL

Parantaa kommunikointia asiakkaiden kanssa.

Katso esite

EXALEAD teille? 

Meillä on pitkä kokemus EXALEAD:in käytöstä yrityksissä. Kerromme mielellämme lisää. Ole yhteydessä matalalla kynnyksellä!

Ota yhteyttä

EXALEAD OnePart