7 hyvää syytä käyttää 3DEXPERIENCE Platformia

1/7 Suunnittelutieto talteen ja koko organisaation ulottuville

Käymme lähiviikkojen aikana 7 hyvää syytä hyödyntää 3DEXPERIENCE-alustaa päivittäisessä työskentelyssä. Seuraa sarjaa tässä taikka Linkedin-kanavallamme!

Suunnittelutiedon tuottaminen alkaa usein jo konseptivaiheesta kehittyen ja jalostuen lopulta valmiiksi tuotteeksi. Tämä prosessi vaatii laajaa yhteystyötä ja onnistumisia esim. suunnittelutiimien, myynnin, oston ja tuotannon välillä.

3DEXPERIENCE-alusta on yhdistävä tekijä. Suunnittelutieto tallentuu alustalle, jossa se on hyvässä ja turvallisessa tallessa koko tuotteen elinkaaren ajan. Kaikki osapuolet pääsevät näkemään saman tiedon, katselmoimaan viimeisimpiä muutoksia ja tekemään omat toimenpiteensä oman roolinsa antamissa puitteissa.

One Single Source of Truth!

Tuotesuunnittelussa tarvitaan monia erilaisia työkaluja: 3DEXPERIENCE CATIA, CATIA V5, SOLIDWORKS, SIMULIA, jne. Nämä ohjelmistot ovat saatavissa suoraan tai liitettävissä järjestelmään (Collaboration Designer), jolloin aito Multi-CAD-ajattelu toteutuu järjestelmässä – yritysten lähtökohdat ja tarpeet kun ovat hyvin erilaisia.

3DEXPERIENCE on saatavilla pilvipohjaisena internet-yhteyden päässä ja toimii käytännössä millä tahansa laitteella. Sen tarkoitus on yhdistää toimijat moderneilla työkaluilla ja tuotetarjonnalla, joilla kaikki pääsevät mukaan osallistumaan tuotteeseen liittyviin prosesseihin. Näistä kerromme lisää seuraavissa nostoissamme.

Muista nämä: 3DEXPERIENCE CATIA, Collaborative Designer for Catia V5, Collaborative Designer for SolidWorks

  

2/7 Kaikki data revisio- ja tuotehallinnan piiriin

Yritysten toiminnassa syntyy paljon uutta tietoa, joka parhaimmillaan palvelee sen strategisia tavoitteita. Jotta tämä tieto olisi mahdollisimman hyvin kaikkien hyödynnettävissä ja edustaisi viimeisintä, voimassaolevaa tilannetta, on tiedon saatavuus turvattava.

3DEXPERIENCE-alusta on laaja kokonaisuus erilaisia toimintoja ja ohjelmistoja, jonka keskiössä on vankat PLM/PDM-ominaisuudet. Alustalla tuotetieto saadaan revisiohallinnan piiriin ja muutoksenhallinta järjestelmälliseksi, mikä on etu myös tulevaisuutta silmällä pitäen, sillä yrityskoon kasvaessa ajantasaisen tiedon merkitys korostuu, ja valmiit pelisäännöt ja prosessit tarvitaan laadukkaan toiminnan takaamiseksi.

3DEXPERIENCE toimii tietoturvallisena pilvipalveluna, internetyhteyden päässä. Järjestelmän etuna on, että se päivittyy automaattisesti, mahdollistaen kaikille käyttäjille saman käyttökokemuksen, virheiden ja katkosten mahdollisuutta vähentäen. Samalla toteutuvat uudet työskentelytavat kun toimijat ovat verkostuneet keskenään; alustan kollaboraatio-työkaluilla on mahdollista tehostaa päätöksentekoa ja jakaa hiljaista tietoa kokemuksineen. Tämä on jokaisen yrityksen valtava voimavara kun se tehokkaasti hyödynnetään – ei siilouduta omiin poteroihin vaan toimitaan yhdessä.

3DEXPERIENCE PLM -järjestelmässä tuotetieto yhdistyy kokonaisuuksiksi. Ideana on, että esimerkiksi suunnitelumalleihin voidaan liittää niihin liittyvä informaatio ja liitetiedostot. Tämä parantaa kokonaisuuksien hallintaa ja vähentää inhimillisten virheiden mahdollisuutta. Se mitä ennen visioitiin olevan mahdollista järjestelmältä, on tänään jo hyödynnetty ja kovassa käytössä.

Muista tämä: 3DEXPERIENCE PLM

  

3/7 Tiedon organisointi

Yrityksissä on valtava määrä tietoa, joka yleensä kuuluu johonkin kategoriaan tai projektiin. Ominaisuuksia haetaan yrityksen ja yhteistyökumppaneiden voimin, jotta sitä päästäisiin hyödyntämään. 3DEXPERIENCE Platform sisältää tehokkaan hakutoiminnon (6WTags), jolla hakea tietoa järjestelmästä. Tiedon haettavuuden parantamiseksi tuotetietoa on hyvä järjestellä niin, että syntyy erilaisia kokonaisuuksia, joilla saadaan seulottua haluttuja ominaisuuksia. Tätä varten 3DEXPERIENCE:ssa on “IP Classification and Reuse” kirjastointi.

Kun tuotetietoa järjestellään sen ominaisuuksien mukaan, paranee koko tietokannassa olevien asioiden hahmottaminen kokonaisuuksiksi. Yksi osa kuuluu mekaniikkaan, toinen taas elektroniikkakomponentteihin, kolmas ryhmä voi olla määritelty käytön tai tuoteperheen mukaan. Nämä kategoriat vaihtelevat jokaisessa yrityksessä ja niitä on mahdollista rakentaa 3DEXPERIENCE-järjestelmään (Classification Manager).

Tällainen kirjastointiajattelu hyödyttää suuresti osien ja ominaisuuksien etsimistä tietokannasta. Tehokkaalla hakutuloksella voidaan löytää sopiva ratkaisu jo valmiiksi toteutettuna, uutta ei tarvita! Näin voidaan välttää tarpeetonta suunnittelurerussien käyttöä ja tuotteistamiseen liittyviä investointeja. Tätä ominaisuutta ei kannata jättää hyödyntämättä.

Muista nämä: IP Classification & Reuse, Classification Manager

Artikkeli saa jatkoa viikolla 6

Ota yhteyttä

Mikäli kaipaat lisätietoa 3DEXPERIENCE-alustasta tai haluat pyytää tarjouksen, ota meihin yhteys matalalla kynnyksellä. Palvelemme mielellämme!

Jari Suokas
puh. +358 40 186 8886
jari.suokas@rand.fi
 
Martin Welroos
puh. +358 40 844 6886
martin.welroos@rand.fi

Yhteydenottolomake