Monifysikaaliset analyysit SIMULIA:lla

12.06.2018

Monifysikaaliset analyysit

Valtaosa SIMULIA-asiakkaistamme käyttää tuotteitamme pääasiassa rakenneanalyysiin. Epälineaarisessa rakenneanalyysissä, kuten monimutkaisten kontaktien, suurten siirtymien tai epälineaarisen materiaalikäyttäytymisen mallintamisessa, Abaqus onkin johtava ohjelmisto.

Samalla työkalulla ilman mitään lisäpalikoita onnistuu myös useiden monifysikaalisten tehtävien ratkaiseminen. Monifysikaalisella tehtävällä tarkoitetaan tilannetta, jossa yhdistyy kaksi tai useampi eri fysiikan ilmiökenttää, kuten esimerkiksi rakenneanalyysi ja akustiikka.

Kytketyllä rakenne-akustiikka -analyysillä voidaan vastata kysymyksiin, kuten:

  • Miten rakenteen mekaaninen värähtely tuottaa ääntä ympäristöön?
  • Mikä on äänenpainetaso tietyllä etäisyydellä ja millainen on taajuuvaste?
  • Miten saan rakennemuutoksilla parannettua akustiikkaa, jotta käyttäjäkokemus on mielyttävämpi?

Hyödyntämällä kytkettyä rakenne-lämpöanalyysiä saadaan oleellisesti parannettua muovaavien valmistusprosessien simulointitarkkuutta saamalla vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

  • Kuinka paljon materiaalin muovaaminen aiheuttaa lämpöä ja miten tämä vaikuttaa materiaaliominaisuuksiin?
  • Kuinka lämpö tämän muovauksen jälkeen johtuu aineessa ja millaisia jännityksiä ja muodonmuutoksia se aiheuttaa?
  • Miten työkalut pitää muotoilla, jotta valmistettava lopputuote on juuri halutun muotoinen?

Jos pelkän Abaqus-ohjelmiston ominaisuudet eivät riitä, antaa Abaqus co-simulation -rajapinta mahdollisuuden esimerkiksi rakenne- ja lämmönsiirtoanalyysin yhdistämisen kolmannen osapuolen virtausratkaisijan kanssa. Tämä avaa täysin uusia mahdollisuuksia saada vastauksia kysymyksiin, joissa virtaavasta nesteestä tai kaasusta siirtyvä lämpö aiheuttaa lämpöjännityksiä ja muodonmuutoksia rakenteeseen.

RAND Finland on Dassault Systemes:n valtuuttama SIMULIA-kouluttaja ja voimme auttaa Teitä ottamaan simulointityökalut käyttöön uusissa sovelluskohteissa. Dassaultin kurssitarjonta löytyy täältä:

https://www.3ds.com/products-services/simulia/services/training-courses/course-descriptions/

Kursseja voidaan myös räätälöidä tarpeen mukaan juuri Teidän tarpeisiinne sopivaksi.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä:

Jari Suokas puh. 040 186 8886
jari.suokas@rand.fi

Voit myös jättää yhteydenottopyynnön jättämällä yhteystietosi www-sivujemme yhteydenottolomakkeella.