Nimitysuutinen

07.01.2020

DI Jussi Maksimainen, Jyväskylä

Lisää nimitysuutisia! DI Jussi Maksimainen aloitti 1.1.2020 realistisen simuloinnin konsultin (Senior Simulation Consultant) tehtävässä erikoistumisalueena monikappaledynamiikan simulointi. Jussilla on pitkä kokemus vaativista monikappaledynamiikkasimuloinneista ja hän tulee ottamaan päävastuun SIMULIA Simpack -ohjelmiston teknisestä tuesta, myynnin tuesta sekä asiakasprojekteista. Toivotamme myös Jussin tervetulleeksi RAND-perheeseen.