Simulointi-artikkelisarja nyt käynnissä

24.03.2023

Älä nojaa vääriin ratkaisuihin tuotekehityksessä – vaan simulointeihin!

Uuden artikkelimme aiheena ovat high-end simuloinnit, siis tosimaailman olosuhteita ja tilanteita tutkivat simuloinnit. Simulointeja tehdään kun tarvitaan tietoa, miten tuote tai laite toimii todellisessa käytössä. Sillä selviävät tuotteen ominaisuudet, kuten liike, nopeus sekä käyttäytyminen törmäyksissä ja räjähdyksissä. Simuloida voi myös erilaisissa olosuhteissa, esimerkiksi maassa, vedessä, ilmassa tai vaikka ihmisen kädessä. Simulointeja kannattaa tehdä monessa kohtaa tuotesuunnitteluprosessia, jotta niistä saadaan paras hyöty irti.

Tuotekehityksessä voidaan simuloida mekaniikkaa, sähkömagnetiikkaa, virtausta, lämpötilaa, fysiikkaa ja rakennetta, muun muassa. Simuloinnit parantavat tuotetta ja ovat siksi tärkeä osa tuotekehitystä. Työkalupakistamme löydät oikeat työkalut edellä mainitsemiimme simulointeihin: SIMULIA Simpack, SIMULIA CST Studio Suite, SIMULIA PowerFLOW, SIMULIA Abaqus sekä 3DEXPERIENCE Platform. 

Seuraa simulointisarjaamme Linkedinissä.

Avaa artikkeli tästä