Abaqus

Abaqus-tuotepaketti on realistisen simuloinnin ohjelmisto, joka sopii sekä rutiininomaiseen että haastavaan suunnittelu- ja simulointityöhön. Abaqus tukee  sekä elementti- että partikkelimenetelmiä ja se soveltuu mekaanisten ilmiöiden lisäksi mm. akustisten, sähköisten ja lämmönsiirto-ongelmien sekä näiden yhdistelmien ratkaisuun. Kaikki toiminnallisuudet ovat käytettävissä jo peruslisenssillä.

Lataa Abaqus-esite

CAE

 • Luo, muokkaa, seuraa, diagnosoi ja visualisoi Abaqus-analyyseja
 • Tuo ja käytä valmiita CAD-malleja tai elementtiverkkoja
 • Rakenna ja aja FEA-malleja
 • Visualisoi tuloksia
 • Lue lisää

Standard

 • Soveltuu erityisesti staattisten ja hitaiden ilmiöiden simulointiin, joissa jännityslaskennan tarkkuus on erityisen tärkeää
 • Lineaariset ja epälineaariset materiaalit, geometriat ja kontaktit
 • Transientti- ja vakiotilan dynamiikka
 • Multifysiikkamahdollisuus
 • Lue lisää

Explicit

 • Nopeiden ilmiöiden realistiseen simulointiin
 • Pudotustestit, törmäystestit ja ballistiikka
 • Epälineaarinen käyttäytyminen 
 • Mallinna haastavia kvasi-staattisia tilanteita ja materiaalien muovautumista
 • Lue lisää

Multiphysics

 • Realistiseen simulointiin
 • Yhdistää mm. lämpö-, mekaaniikka-, sähkö- ja akustiikka-analyyseja
 • Vaihteittain tai täysin toisiinsa kytketyt analyysit
 • Ei vaadi erillisiä ohjelmistoja
 • Lue lisää

Materials

 • Kattavat materiaalimallit realistiseen mallintamiseen
 • Metallit, muovit, komposiitit, kumit ja biologiset kudokset
 • Valmiit elementtityypit tiivistemateriaaleille
 • Plastisuus, hyperelastisuus, viskoelastisuus
 • Materiaalimallien kalibrointi

Add-on Tools

Vinkki! Co-Simulation Abaquksella

Abaqus/Standardin ja Abaqus/Explicitin välinen Co-simulaatio on analyysityyppi, jossa jokainen Abaqus-analyysi on määritelty siihen osaan mallialuetta, jossa sen odotetaan tarjoavan laskennallisesti tehokkaimman ratkaisun. Esimerkiksi Abaqus/Standard tarjoaa tehokkaamman ratkaisun kevyille ja jäykille komponenteille, kun taas Abaqus/Explicit on tehokkaampi monimutkaisten kontaktien ratkaisemiseen. Lyhyt tutoriaalivideo kertoo missä tällaista simulaatiotyyppiä voi hyödyntää sekä näyttää kuinka Co-simulaatio Abaqukseen luodaan ja miten sen tuloksia jälkikäsitellään.

Katso video

Kysy lisää!

Meillä Randilaisilla on 20 vuoden kokemus Dassaultin ohjelmistoista ja käyttöönotosta.

Ota yhteyttä